IMPRINT

HaPa Produktionsgesellschaft
für flexible Verpackungen mbH

Günther Hampel, Dirk-Andreas Hampel
Hohenloher Weg 27
33102 Paderborn
Duitsland
E-mail: gern@hapa-gmbh.de
Website: www.hapa-gmbh.de

Aansprakelijkheid voor de inhoud

Hoewel wij alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat de inhoud van onze pagina’s actueel, volledig en correct is, kunnen wij dit niet garanderen. Volgens § 7 paragraaf 1 TMG zijn wij als dienstverlener verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op onze pagina’s in overeenstemming met de algemene wetten. Er bestaat echter geen verplichting om doorgegeven of opgeslagen informatie van derden te controleren (§ 8-10 TMG). Zodra wij kennis krijgen van wetsovertredingen, zullen wij de betreffende inhoud onmiddellijk verwijderen. Aansprakelijkheid in dit verband wordt echter pas aanvaard vanaf het tijdstip waarop wij kennis krijgen van specifieke wetsovertredingen.

Onze pagina’s bevatten links naar externe websites van derden. Wij hebben geen invloed op de inhoud van deze direct of indirect gelinkte websites. Voor de juistheid van de inhoud is steeds de desbetreffende aanbieder of exploitant verantwoordelijk, zodat wij in dit verband geen aansprakelijkheid aanvaarden. Wij hebben de externe websites gecontroleerd op mogelijke wettelijke overtredingen op het moment van de koppeling. Op het ogenblik van de koppeling waren er geen wettelijke inbreuken vastgesteld. Wij zijn niet in staat om voortdurend alle inhoud van de door ons gelinkte pagina’s te controleren zonder concrete aanwijzingen van een wetsovertreding. Indien wij kennis nemen van schendingen van het recht, zullen wij de desbetreffende links onmiddellijk verwijderen.

Copyright

De door de exploitant van deze site gemaakte inhoud en werken op deze webpagina’s zijn onderworpen aan het Duitse auteursrecht. Alle bijdragen van derden zijn als zodanig gemarkeerd. Voor reproductie, bewerking, verspreiding en elke vorm van exploitatie buiten de grenzen van het auteursrecht is de schriftelijke toestemming van de respectieve auteur of maker vereist. Kopieën van deze pagina’s zijn alleen toegestaan voor privé-gebruik, maar niet voor commerciële doeleinden.

Gegevensbescherming

Het gebruik van in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens door derden voor het toezenden van ongevraagd reclame- en informatiemateriaal is hierbij uitdrukkelijk verboden. De exploitanten van de pagina’s behouden zich uitdrukkelijk het recht voor juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde toezending van reclame-informatie, bijvoorbeeld via spam-mails.

Uitvoerige informatie over gegevensbescherming vindt u hier.

.