GEGEVENSBESCHERMING

1.Person responsible

De verantwoordelijke voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonsgegevens in de zin van Art. 4 Nr. 7 DSGVO is:

HaPa Produktionsgesellschaft
für flexible Verpackungen mbH

Günther Hampel, Dirk-Andreas Hampel
Hohenloher Weg 27
33102 Paderborn
Duitsland
E-Mail: gern@hapa-gmbh.de
Webseite: www.hapa-gmbh.de

De heer Dirk Andreas Hampel beheert deze website om informatie te verstrekken over zijn bedrijf en zijn diensten. De website is gemaakt met WordPress en wordt beheerd op servers in Duitsland.

2.Basis

Deze gegevensbeschermingsverklaring is bedoeld om de gebruikers van deze website te informeren over de aard, de omvang en het doel van de verzameling en het gebruik van persoonsgegevens door de websitebeheerder Dirk-Andreas Hampel gern@hapa-gmbh.de.

De websitebeheerder neemt uw gegevensbescherming zeer serieus en behandelt uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Aangezien nieuwe technologieën en de voortdurende verdere ontwikkeling van deze website tot wijzigingen in deze gegevensbeschermingsverklaring kunnen leiden, raden wij u aan de gegevensbeschermingsverklaring regelmatig opnieuw door te lezen.

Definities van de gebruikte termen (bv. “persoonsgegevens” of “verwerking”) zijn te vinden in artikel 4 GDPR.

3.Toegang tot gegevens

Wij, de website-exploitant of pagina-aanbieder, verzamelen gegevens over de toegang tot de website op basis van ons legitiem belang (zie Art. 6 par. 1 lit. f. DSGVO) en slaan deze op als “server log files” op de website server. De volgende gegevens worden op deze manier geregistreerd:

  • Bezochte website
  • Tijd op het tijdstip van toegang
  • Hoeveelheid verzonden gegevens in bytes
  • Bron/referentie van waaruit u de pagina hebt bereikt
  • Gebruikte browser
  • Gebruikt besturingssysteem
  • Gebruikt IP-adres

De serverlogbestanden worden maximaal 7 dagen bewaard en daarna gewist. De gegevens worden opgeslagen om veiligheidsredenen, bv. om gevallen van misbruik te kunnen ophelderen. Indien gegevens om bewijskrachtige redenen moeten worden bewaard, mogen zij niet worden gewist totdat het incident definitief is opgehelderd.

4.Bereik meting & cookies

Deze website maakt gebruik van cookies voor gepseudonimiseerde bereikmeting, die naar de browser van de gebruiker worden verzonden vanaf onze server of vanaf de server van een derde partij. Cookies zijn kleine bestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Uw browser heeft toegang tot deze bestanden. Het gebruik van cookies verhoogt de gebruiksvriendelijkheid en veiligheid van deze website.

Als u niet wilt dat er cookies op uw eindapparaat worden opgeslagen om het bereik te meten, kunt u hier bezwaar maken tegen het gebruik van deze bestanden:

De meeste browsers bieden de mogelijkheid om cookies niet toe te staan. Opmerking: Het is niet gegarandeerd dat u zonder beperkingen toegang krijgt tot alle functies van deze website als u de overeenkomstige instellingen uitvoert.

5.Behandeling van contactgegevens

Als u via de aangeboden contactmogelijkheden contact met ons als website-exploitant opneemt, worden uw gegevens opgeslagen zodat deze kunnen worden gebruikt voor de verwerking en beantwoording van uw vraag. Deze gegevens zullen zonder uw toestemming niet aan derden worden doorgegeven.

6.Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de “Google Analytics”-dienst op basis van onze legitieme belangen om ons online aanbod te optimaliseren en te analyseren in de zin van Art. 6 para. 1 lit. f. DSGVO de dienst “Google Analytics”, die wordt aangeboden door Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS). De dienst (Google Analytics) maakt gebruik van “cookies” – tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. De door de cookies verzamelde informatie wordt gewoonlijk naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen.

Google LLC houdt zich aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming en is gecertificeerd volgens de Privacy Shield-overeenkomst: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Op deze website wordt gebruik gemaakt van IP-anonimisering. Het IP-adres van de gebruiker wordt ingekort binnen de lidstaten van de EU en de Europese Economische Ruimte en in de andere verdragsluitende staten van de overeenkomst. Alleen in individuele gevallen wordt het IP-adres eerst onverkort aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar ingekort. Deze verkorting elimineert de persoonlijke referentie van uw IP-adres. Het door de browser doorgegeven IP-adres van de gebruiker wordt niet samengevoegd met andere door Google opgeslagen gegevens.

Volgens de voorwaarden van de gegevensuitwisselingsovereenkomst die wij als website-exploitant met Google Inc. hebben gesloten, gebruikt laatstgenoemde de verzamelde informatie om het gebruik van de website en de website-activiteit te evalueren en verleent zij diensten in verband met het internetgebruik.

De gegevens die Google namens ons verzamelt, worden gebruikt om het gebruik van ons online-aanbod door individuele gebruikers te evalueren, bijv. om rapporten over de website-activiteit op te stellen en zo ons online-aanbod te verbeteren.

U hebt de mogelijkheid om te voorkomen dat cookies op uw apparaat worden opgeslagen door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Het is niet gegarandeerd dat u zonder beperkingen toegang zult hebben tot alle functies van deze website indien uw browser geen cookies toestaat.

Bovendien kunt u een browser plug-in gebruiken om te voorkomen dat de door cookies verzamelde informatie (met inbegrip van uw IP-adres) wordt verzonden naar en gebruikt door Google Inc. De volgende link brengt u naar de corresponderende plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

U kunt ook voorkomen dat Google Analytics binnen deze website gegevens over u verzamelt door op deze link te klikken (BELANGRIJK: afmeldlink invoegen). Door op de bovenstaande link te klikken, zult u een “opt-out cookie” downloaden. Daarom moet uw browser het opslaan van cookies toestaan. Als u uw cookies regelmatig verwijdert, zult u bij elk bezoek aan deze website opnieuw op de link moeten klikken.

Hier vindt u meer informatie over het gebruik van gegevens door Google Inc:

7.SSL-versleuteling

Om de door u verstrekte gegevens zo goed mogelijk te beschermen, maken de beheerders van de website gebruik van SSL-codering. U herkent dergelijke versleutelde verbindingen aan het voorvoegsel “https://” in de paginalink in de adresregel van uw browser. Onversleutelde pagina’s zijn gemarkeerd met “http://”.

8.Rechten van de gebruiker

Als gebruiker hebt u het recht om kosteloos informatie te vragen over de persoonsgegevens die over u zijn opgeslagen. U hebt ook het recht om onjuiste gegevens te laten corrigeren en om de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken of wissen. Indien van toepassing, kunt u ook uw recht op gegevensoverdraagbaarheid uitoefenen. Indien u van mening bent dat uw gegevens onrechtmatig zijn verwerkt, kunt u een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

9.Verwijdering van gegevens

Tenzij uw verzoek in strijd is met een wettelijke verplichting om gegevens te bewaren (bv. gegevensbewaring), hebt u het recht om uw gegevens te laten wissen. Door ons opgeslagen gegevens worden gewist als ze niet langer nodig zijn voor het beoogde doel en er geen wettelijke bewaartermijnen zijn. Indien gegevens niet kunnen worden gewist omdat zij nodig zijn voor wettelijke doeleinden, wordt de verwerking van de gegevens beperkt. In dat geval worden de gegevens geblokkeerd en niet voor andere doeleinden verwerkt.

10.Recht van bezwaar

De gebruikers van deze website kunnen te allen tijde gebruik maken van hun recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens. Indien u uw persoonsgegevens wilt laten corrigeren, blokkeren, wissen of openbaar maken, of indien u vragen hebt over de verzameling, de verwerking of het gebruik van uw persoonsgegevens, of indien u uw toestemming wilt intrekken, kunt u contact met ons opnemen via het volgende e-mailadres: gern@hapa-gmbh.de.